Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Joh 14, 26

LUCIAFEST PÅ MISJONSHUSET 13.DESEMBER

Øymark Barnehage gledet oss med Luciaopptog på Misjonshuset 13.desember.
Vi har hatt problemer med å legge ut bilder på nettsiden. Problemet er nå løst, så her er noen bilder fra denne samlingen.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>