Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

De som sår med gråt, skal høste med frydesrop.

Sal 126,5-6

SEMESTERLISTE HØSTEN 2010

Styret i Marker-Normisjon har nå semesterlisten klar for høsten.
Vi ser fram mot en høst med mange fine møter/samlinger om Guds ord på Misjonshuset.

20. – 22. august – foreningstur til Solbukta.

02.09. – Mannsmøte
05.09. – Storsamling med Nils Sture og sang av Tore Sætra.
08.09. – Onsdagsklubben starter opp og fortsetter annenhver onsdag.
19.09. – Storsamling med Bjørnar Holmedal.
25.09. – Trefsogtrives.

03.10. – Storsamling med Vidar, tema er Israel og endetiden.
07.10. – Mannsmøte.
17.10. – Storsamling med Vidar, temaet fortsetter.
22.10. – Basar, ”Barnekoret” kommer.
31.10. – Storsamling med Vidar, temaet fortsetter.

04.11. – Mannsmøte.
06.11. – Trefsogtrives.
14.11. – Storsamling med Tore Bjørnstad, har med sangere.
20.11. – Pensjonistfest.
21.11. – Storsamling med Gunnar Navestad.

02.12. – Mannsmøte.
04.12. – Julemiddag og juleauksjon.
13.12. – Lucia – fest.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>