Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Joh 14, 26

"Tre Bröder från Töcksmark" fra venstre. Tore Sjöqvist, Stig Gustafsson og Olof Jansson

PENSJONISTENES VÅRFEST, ØYMARK MISJONSHUS LØRDAG 7.MAI

Vårens pensjonistfest 2011 er over for denne gang, og hvilken fest det ble. Hans Kristian kunne ønske velkommen til et nesten fullsatt misjonshus denne lørdag ettermiddag.
Gledelig for oss i Marker Normisjon at det kommer så mange da vi inviterer til fest.
Denne gangen hadde vi hentet inn sangkrefter fra vårt naboland.
”Tre bröder från Töcksmark” var en fryd å høre både ord og toner. Sangtekstene var ikke til å ta feil av, de ble framført med svensk tekst og de hadde også med et par sanger på ekte norsk! I tillegg var de klart evangeliske og handlet om sentrale punkter i bibelen. Disse fine tekstene ble tonesatt av
Tore Sjöqvist - trekkspill/sang, Olof Jansson - gitar/sang og Stig Gustafsson – munnspill/sang

Dagens tema besørget Leif Krog for. Han tok oss med på en interessant historie om bygdas tidligere dyrehold og dyrehelse. Mange nikket gjenkjennende da han nevnte tidligere dyrlegers navn, og deres diagnoser og behandling. Da han begynte som dyrlege i midten på 60 tallet var det ca 200 gårdsbruk som hadde melkekyr i Marker, i dag er det bare 8 igjen. Før var det også vanlig at de hadde egen julegris på gården, dette er det også blitt slutt på. I tillegg til endringene i dyrehold og dyrs helsebehandling fortalte Leif Krog også noen muntre historier om hva noen dyrleger hadde opplevd i møte med bønder. Dette til spontan latter blant gjestene. Til slutt kommenterte han Mattilsynets strenge tiltak med å stenge Ørje sluser, uten at han ville utdype det mer.

En lang og god pause hører med. Et stort bord med smørbrød og kaker kom våre gjester til del. Her var det noe for enhver smak og det manglet intet. Marker Sparebank stilte også denne gangen velvillig opp og sponset oss med en stor marsinpankake og flere kaker satte et ”mektig” punktum for måltidet. Forøvrig gikk praten livlig rundt småbordene.
Hans Kristian tok oss med i en runde med rappkjeft og ”bjællring”, dette er et fast innslag på disse festene. Korrekte svar blir behørig premiert med twist.
Åresalg er et fast innslag i samlingen og mange fikk med seg en gevinst hjem. Avslutningsvis ble det en avdeling med sang og musikk. Jan Amund Krog avsluttet festen med noen andaktsord til ettertanke for oss alle. Han la oss særlig på hjerte om hva Jesus sier om synd Joh. Kap. 16 v.9 Synden er at de ikke tror på meg. Det er bare å ta ett standpunkt.
Til slutt ønsket Hans Kristian hver enkelt en god sommer.
                                                                                                                                           Egil

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>