Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.

1. Joh 4,10

Mary Anette og Helge Skaaheim

STORSAMLING 26.AUGUST

Etter en sommer med mye rennende vann, så er det igjen tid for og samles til fellesskap på misjonshuset. For noen har kansje sommeren føltes som en åndelig ørkenvandring, mens andre reiste ut og fant en oase med levende vann. Fint om de da kan dele denne opplevelsen med oss andre.
Til vår første samling får vi besøk av Helge og Mary Anette Skaaheim fra Norkirken, Kongsberg. Helge er ansatt som pastor i kirken. Ekteparet er også engasjert i Jesusnett som sendes på Visjon Norge der de er programledere for "Familieliv" og "Safari Barne TV". "Familieliv" blir sendt første tirsdag i måneden mellom kl. 20:00 - 21:00
Vi får sang av en gruppe fra Ørje barnegospel som kaller seg "HOPE".
Kveldens møteleder er Lasse Krog.
Vi spiser kveldsmat sammen.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>