Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!

Fil. 4:4

SLIK FINNER DU DEN NYE KRISTNE TV-KANALEN: KANAL 10 NORGE

Visjonen for Kanal 10 Norge
Kanal 10 Norge skal vise evangeliet slik det formidles fra hele kristenheten - Fra Den Norske Kirke og til trosbevegelsen - og alt der i mellom.

Kanal 10 Norge ønsker å gi et tydelig og klart bilde av Jesus Kristus som Guds sønn og den eneste veien  til frelse for dem som tar imot ham. Vi vil stå for original, klassisk kristendom.

Kanal 10 Norge ønsker å være en profetisk klar røst i vår tid, basert på Guds Ord og Åndens ledelse.

Kanal 10 Norge vil undervise den troende i å leve et fremgangsrikt og sunt kristenliv i tjeneste for  Herren.

Kanal 10 Norge ønsker å nå ethvert i  menneske i Skandinavia med evangeliet.

Kanal 10 Norge vil være en røst for de forfulgte kristne og en støtte for det jødiske folket og landet Israel.

Ta oss inn
Vi sender over satellitt, på kabel-TV og på web-TV.
På satellitt kan du se oss på Thor 6, som er den vanligste norske satellitten, som de fleste har tilgang til i Norge. Om du ser TV fra Sirius eller Viasat, kan du få inn Thorsatellitten ved å kjøpe et ekstra parabolhode på antennen din.Svenske Kanal 10 sender over Sirius eller Viasat.

Har du parabolutstyr som kan ta inn Thor og Canal Digital, gjør som følger for å ta inn Kanal 10 Norge:
Ta fjernkontrollen din, trykk på MENY og gjør et nytt søk av kanaler. Da vil du trolig helt automatisk kunne finne kanalen.Om du vil gjøre en manuell innstilling, skriver du inn følgende i menyen: 10,872 GHz, Vertikal, SR: 24,5, FEC: 7/8 . Det har vært noen enkeltmottakere som har vanskelig for å ta inn kanalen, men dette er under arbeid for å få fikset.
Kanal 10 Norge har fast plassnummer 182.

Er du tilknyttet  kabel-TV nettet på Ørje (Scan-Net AS)
så kan du ta oss inn gratis fra og med den 1. februar 2012. Du må ha en dekoder fra Canal Digital. Ta fjernkontrollen din, trykk på MENY og gjør et nytt søk av kanaler. Da vil du trolig helt automatisk kunne finne kanalen.
Kanal 10 Norge har programplass 321

Hvis du ikke har de mulihetene som er nevnt over kan du også ta inn programmene på din datamaskinweb-TV på internett adressen er:http://kanal10norge.no  Det ligger link på vår hjemmeside

RiksTV eller det digitale bakkenettet er neste utfordring, som Kanal 10 Norge vil arbeide mot litt på sikt.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>