Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.

1. Joh 4,10

Bjørnar Holmedal

STORSAMLING SØNDAG 21.OKTOBER

Regionleder i Normisjon Øst, Bjørnar Holmedal vil tale,  Signe, Oda og Audhild vil synge for oss. Anne vil lede oss i fellessanger sammen med Odd på piano.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>