Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.

1. Joh 4,10

Rakkestadteamet i aksjon

PENSJONISTENES HØSTFEST LØRDAG 24.NOVEMBER 2012

Høstens pensjonistfest 2012 er over og har blitt historie. Selv om det var solskinn og pent vær, og på tross av at elgjakta ikke var slutt så kom det 90 glade pensjonister til festlig lag denne ettmiddagen. Egil kunne ønske velkommen til et nesten fullsatt misjonshus.
Gledelig for oss i Marker Normisjon at det kommer så mange da vi inviterer til fest.
Denne gangen hadde vi sangkrefter som hadde tatt seg over vestfjella og hit til Øymark misjonshus.
”Rakkestadteamet” var en fryd å høre både i ord og toner. Sangtekstene var gamle, kjente og kjære sanger om et  endelig reisemål ved livets slutt, himmelen

Dagens tema “ Lovlydighet i gamle Ømærk?”. Til å utdype og mene noe om dette tema hadde vi fått med oss Finn Wahl som har tjenestegjort som lensmannsbetjent og vært lensmann på Ørje i mange år. Han tok oss med på en interessant historie om bygdas tidligere lensmenn og betjenter og deres gjøremål for å opprettholde ro og orden. Lensmennene hadde også ansvaret for at kjøpmenn og kremmere holdt seg til regler og forskrifter et eksempel var forordning om salg av tobakk. Finn hadde også med seg noen avfotograferte dokumenter fra arkivskapet på Ørje lensmannskontor som han viste på storskjerm.
Dette er historisk dokumentasjon, som har stor verdi ved å belyse lenmannens oppgaver i tidligere tider.

En lang og god pause hører med. Et stort bord med smørbrød og kaker kom våre gjester til del. Her var det noe for enhver smak og det manglet intet. Marker Sparebank stilte også denne gangen velvillig opp og sponset oss med en stor marsinpankake og flere kaker satte et ”mektig” punktum for måltidet. Forøvrig gikk praten livlig rundt småbordene.
Pensjonistfestkomiteen ønsker å takke alle de som bidro med store smørbrød og kakefat. Uten dere hadde det ikke vært mulig og gjennomføre en slik stor fest, igjenn tusen takk for hjelpen.  
Thor Buer stilte sporty opp og tok oss med i en runde med rappkjeft dette er et fast innslag på disse festene. Korrekte svar blir behørig premiert med twist.
Åresalg er et annet fast innslag i samlingen og mange fikk med seg en gevinst hjem. Avslutningsvis ble det en avdeling med sang og musikk. Egil avsluttet festen med noen ord til ettertanke for oss alle, før han ønsket alle vel hjem og en god jul.
evs

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>