Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Vær ikke redd, for jeg er med det. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.

Jes 41,10

Gitarvennene med bilde av Kristine

GITARVENNE HAR GITT UT CD MED 11 TEKSTER FRA KRISTINE MYHRENS SANGBOK.

Kristine bodde på gården Myhren i Aremark kommune, der hun trolig skrev de fleste av sine tekster. Noen av hennes sangtekster ble kjent for mange under vekkelsen i Øymark kirke.  

Denne CD-platen ble spilt inn sommeren 2012 og den inneholder 11 utvalgte tekster fra Kristine Myhrens sangbok, skrevet i perioden 1918 til 1943.
Kristine bodde på gården Myhren, der hun trolig skrev de fleste av sine tekster. Det sies hun ble omvendt til Gud på et møte på Bøensætre skole i 1914. Hun levde og virket hele sin tid i Aremark, og vandret i grensetraktene langs Haldenvassdraget og Store Le på svensk side.
Hennes tekster reflerer den forkynnelse og vekkelsesatmosfære som var virksom i Aremark i denne perioden, og som hun selvfølgelig var en del av. Kristine hadde et varmt hjerte for de himmelske verdier, og dette reflekteres også i hennes tekster. Her handler det om håpet, lengselen og en tidløs framtidstro. Det er mange formuleringer som kan minne om broder Åge Samuelsens språkdrakt.
Kristine Myhrens sangbok ble ”funnet igjen” under et garasjesalg etter Nils Kilen i 2011. Sangboka ble overlatt til Hans Kristian Buer, og sammen med sine Gitarvenner (Fred Vidar Tveter og Svein Barås) har han samlet tekster og funnet melodier som kler disse tekstene.
Blant sangtekstene er ”Si venter du Jesus”, ”Jeg kom en dag til Jesus”, ”Jeg hviler hos min Jesus”og misjonssangen ”Gå hen til min vingård.”
For deg som liker evangelske sangtekster og god tradisjonell bedehusmusikk er dette fint framført av Gitarvenne

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>