Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere.

2 Kor 13,5

NY FORMANN I MARKER NORMISJON

Arne Fosser ble valgt til formann på årsmøtet i Marker Normisjon.

Marker Normisjon avholdt årsmøte 22.januar.
Ingvild Fredbo Labråten har vært foreningens formann i 2. år og har lagt ned et godt og solid arbeid for vår forening.
Marianne Spernes og Lasse Krog gikk også ut av styret ved årets valg. Marker Normisjon vil takke dere for det arbeid dere har gjort for vår forening.
Marker Normisjon er glade for at  Arne Fosser takket ja til  vervet som formann. Og at Elise Volen og Tore Ånesland takket ja til å bli nye styremedlemmer. Vi ønsker dere Guds rike velsignelse med arbeidsoppgavene i 2013.

evs

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>