Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.

1. Pet. 5:7

STORSAMLING 3.FEBRUAR

Denne gangen er det Per Hellgren som holder andakt. Ellinor og Jan Harald kommer og synger både for oss og med oss i fellessang. T-gjengen samles i annen etasje. Vi spiser kveldsmat sammen. Åresalg. Velkommen.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>