Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

De som sår med gråt, skal høste med frydesrop.

Sal 126,5-6

Vidar Kjærheim

RAPPORT FRA ÅRETS FØRSTE MANNSKVELD

Torsdag 7.febr. kunne Thor ønske vel møtt til mannsmøte med ca. 40 trauste mannfolk.

Han uttrykte glede over at antallet stadig øker og ønsket Vidar Kjærheim spesielt velkommen som kveldens gjest og kåsør.
Vidar var nærmest pålagt tema med tanker og facts om krig og konflikter i våre grensebygder.
Han dvelte innledningsvis ved så mangt som kan være krig og ufred. Det kan være så  mangt – alt fra ufred på det hjemlige plan til kamp for livet på en eller annen måte. Mange hadde sikkert forventet at han skulle snakke om siste krig med alt det grufulle som skjedde her i traktene. Han var av den mening at tilhørerne kunne mye om dette tema. Ja kanskje mer enn han selv, som han uttrykte det. Vi ble derimot tatt med på en lang reise fra ca 1130 fram til det 16.århundre. I starten av denne epoken raste mange borgerkriger i grensedistriktene og striden stod som oftest om kongsmakten og stridigheter mot rådende styresmakter. Stridens førere var ofte person som mente han var kongssønn da dette var gjeldende lov for å kunne bli konge. Flere mindre slag fant sted nettopp i Marker. Som et utkantområde nær Sverige var dette uunngåelig. Kamphandlingene var ofte svært harde og bestialske.
Tiden etter alle disse borgerkrigene ble nyttet til mer fornuftige aktiviteter som rydning av ny mark, men senere skulle det bli krigsstilstander igjen. Sverige, Danmark og Norge var ikke de beste venner til enhver tid og dermed braket det løs.
Vidar hadde et enormt forråd å øse av og holdt sine tilhørere fanget i vel en time. Han oppfordret oss stadig til følge ham visuelt gjennom tiden og det maktet han til fulle.

En romslig pause hørte med denne gangen også. Praten gikk livlig mens en deilig gulasj suppe ble fortært. Ikke så få liter av denne gourmetretten ble fortært og kjelene var ganske så tomme når måltidet var forbi. Kaffe og kringle smakte som vanlig bra.

Etter åresalg og trekning var det Runos  avdeling med de ordinære kveldstanker Denne sekvensen er ikke en ordinær preken, men ”noe” som kan sette tankene i sving. Han brukte ikke mange minuttene til å minne oss om veldig viktige ting. Han nevnte bl.a. fra sin egen ungdom da han var glad i å lese bøker også Bibelen. Han oppfordret alle til å skaffe seg en  bibel av nyere utgave som på mange måter har et tydeligere språk enn før..
Runo sa det så treffende at han ofte hadde vanskelig for å huske og forstå det han hadde lest.
Dr. Einar Lunby hadde engang spurt Runo om hva han skulle ha til middag i dag. Runo kunne ikke svare. Han fikk så spørsmål om hva han hadde spist til middag i går. Runo kunne heller ikke i farten svare på det hvorpå Lunby bemerket at han måtte være klar over at uansett – den virket. Slik også med Guds ord, les det og vit at det virker!

Knut E.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>