Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Salige er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.

Salme 32:1

Torill Solli Haugen

STORSAMLING 3.MARS 2013

Torill Solli Haugen, leder for seniorsatsingen i Normisjonen kommer denne dagen.

Torill Solli Haugen er leder for seniorsatsingen i Normisjon. Jobben består i å utvikle et arbeid rettet mot personer som har trådt ut i pensjonistenes rekker.Hun har solid erfaring fra reiselivet og som forkynner.
Torill Solli Haugen er cand.mag. med fagene religionshistorie, folkloristikk og livssyn og etikk. Hun har også grunnfag i sosialantropologi, klassisk arkeologi, filosofi og psykologi. På hovedfagsnivå har hun tatt religionsvitenskap med fordypning i islam og nyreligiøsitet og er utdannet diakon med organisasjon og ledelse, sjelesorg og diakonifag. Hun har blant annet jobbet mange år i næringslivet i ledende stilling, drevet humanitært hjelpearbeid i Øst-Europa og Syd-Amerika, prosjektarbeid i Røde Kors, vært ansatt i LHL, som lærer i grunnskolen og arbeidet som vikarprest. Vi gleder oss til å høre Torill tale Guds ord, og å fortelle om arbeidet i Normisjonen.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>