Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Fil 3, 12

Ingar Jensen

FELLESMØTER 7 - 9.MARS

Ingar Jensen, pastor i Livets Senter på Gjøvik kommer og taler på disse møtene. Første møte er torsdag 7.mars på Filadelfia - fredag 8.mars:Øymark Misjonshus - lørdag 9.mars:Stikle Bedehus
Alle møtene begynner kl.19:00.
Alle er hjertelig velkommen!

Ingar Jensen og en liten gruppe i Lillehammer hadde en drøm, og fikk visjonen om å starte menighet. Dette skjedde på -80 tallet. I -88 telte gruppa 30 mennesker i forskjellig alder, og de startet menigheten i et kjellerlokale i byen. Undervisning om tro på Guds Ord sto sentralt, samt lovsang, og det å dele det glade budskap om Jesus med våre medborgere.

Vi ønsket at vi skulle være et senter fylt av Guds liv, derav navnet Livets Senter. Vårt ståsted i kirkebildet er en evangelisk, karismatisk menighet, som ofte kalles ”trosmenighet”, en menighet i ”pinsefamilien”. Selv om vi selvfølgelig er i familie med alle kristne.

Menigheten i Lillehammer har blitt til fire menigheter i distriktet, i Hamar, Gjøvik og Leira (Valdres).

evs

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>