Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

De som sår med gråt, skal høste med frydesrop.

Sal 126,5-6

RUTH SKREE KOMMER PÅ STORSAMLING 17.MARS

Ruth Skree er ansatt som fellesskapsutvikler, knyttet til Normisjon i Norge.

Ruth Skree har tatt bachelorstudiet i Menighet, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Staffeldts gate. Hun har i flere år vært aktiv som ungdomsleder og smågruppeleder, både i USA og bl. a. i Oslo Vineyard og Ten Oase.
Ingvild vil synge for oss og lede oss i fellessangen.
Vi avslutter møtet med kveldsmat  og åresalg.
Du er hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>