Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

Matt. 7:7

Rolf Gunnar Heitmann

Winnie Gulbrandsen

Leif Wiik

ROLF GUNNAR HEITMANN KOMMER PÅ STORSAMLING 28.APRIL. KOMMER DU?

Den Norske Israelmisjon er Norges nest eldste misjonsorganisasjon. Den ble stiftet i Stavanger 12. juni 1844 med navnet: "Forening af Israles venner". Motto for foreningen er hentet fra Paulus brev til Romerne 1,6 "For jøde Først!" Misjonsorganisasjonen har sitt store virkeområde i Israel hvor de driver et godt arbeid, blant de mest kjente er Beit Eliahu kirken i Haifa, som driver med kristen forkynnelse og spredning av bibeler. Ebenezerhjemmet er et alders og sykehjem for messianske jøder og arabisk kristne. Immanuelkirken og Gisle Johnson Instituttet- møtested for kristne og jøder.

Den Norske Isralelmisjon avd. Østfold har lagt sitt årsmøte til Ørje og Marker denne gangen.
Dagen begynner med Gudstjeneste i Ørje kirke. Etter gudstjenesten skal delegatene ha middag og deretter avholde sitt årsmøte.
Årsmøtefesten vil de ha sammen med oss i Marker Normisjon på Øymark Misjonshus kl.17:00.
Det blir andakt ved generalsekretær i  "Den Norske Israelmisjon" Rolf Gunnar Heitmann. Det blir sang av Winnie Gulbrandsen og Leif Wiik som er et kjent og kjært sangerpar her i distriktet.
Vi spiser kveldsmat sammen.
Alle er hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>