Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Dersom dere adlyder villig, skal dere få nyte landets goder; men er der uvillige og trassige skal dere fortæres med sverd.

Jes 1,18-19

Knut Labråten

VARNA EVANGELISENTER BESØKER ØYMARK.

Varna Enangeliesnter ligger i Våler kommune lokalisert på en stor gård omgitt av skog og grønne enger. Det er et av Evangeliesenterets største rehabilitetssenter med rundt 60 beboere fordelt på kvinner og menn. Alle disse har behov for hjelp med et rusproblem. Hjelpen gis på mange måter avpasset etter den enkeltes problem. I tillegg til selve rusbehandlingen gis skoletilbud, praktisk opplæring og                   meningsfylte fritidsaktiviteter. Ofte legges det opp til turer både fjernt og nært. Marker-Normisjon er så heldige å få besøk på Misjonshuset lørdag 12.okt kl.18.00. Bestyrer Knut Labråten – som selv er Øymarkgutt - vil fortelle oss om senterets arbeid og virke og står for kveldens tale. Selvsagt blir det mye frisk sang og musikk med gripende hilsener fra beboerne.
Det blir åresalg, og det som måtte komme inn går til senteret. Samværet avsluttes med kveldsmat. Vi håper riktig mange finner veien til Misjonshuset denne lørdagskvelden til et rikt samvær.  Evangeliesenterets arbeid bør engasjere oss alle.                                        Ke.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>