Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.

1. Pet. 5:7

STORSAMLING 8.MARS

Ungdomskoret  Message og Jeriko har ansvaret for gjennomføringen av møtet.

Ungdomskoret Message er et kor for de som er i ungdomsskolealder og oppover.

Koret har eget orkester og består av ca 30 glade sangere.

Koret er en av aktivitetene til Normisjon Mysen.

Ungdomskoret Message er det eldste koret som holder til på Mysen Menighetshus Betania.

Koret ble etablert i 1971 og het da Mysen Ungdomskor. Koret endret navn til Ungdomskoret MESSAGE i 2003.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>