Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Fil 3, 12

STORSAMLING SØNDAG 22.MARS

Stortingspolitiker Hans Olav Syversen (Krf) kommer til, Øymark misjonshus søndag 22. mars. Her vil han fortelle om sitt arbeid på Stortinget, og om hva troen betyr for han i det daglige.

Han og familien bor nå i Oslo, men tilbringer også mye tid på slektsgården her i Marker.
Hans Olav står formelt i Frikirken, mens kona er pinsevenn. Nå er de likevel mest aktive i Den norske kirke lokalt der de bor.
Morfar Halfdan Engsbråten (Krf.) var ordfører i Øymark kommune fra 1946 til 1947, etter å ha vært medlem av kommunestyret siden 1938.
Var det morfarens politiske engasjement som tidlig vekket Hans Olav sin interesse for politikk?
Kom å hør Hans Olav fortelle.
Sang av Ingvild Fredbo Labråten
Apell Leif Håkon Krog

Velkommen!

evs

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>