Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.

Joh 15, 18

Bjørnar Holmedal

Exalto, består av Annvor Greibesland, Ragnar Duserud og Hans Kåre Fosser

STORSAMLING SØNDAG 3. MAI KL. 17:00

Bjørnar Holmedal taler og Exalto synger og spiller.
Kollekt, kveldsmat, barneopplegg.
Alle hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>