Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Vær ikke redd, for jeg er med det. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.

Jes 41,10

SEMESTERÅPNING PÅ MISJONSHUSET

Søndag 23. august kl. 18:00 (mrk tiden)
Andakt ved Sven Giljebrekke.
sang og musikk ved Henriette, Ruby og Audhild.
Vi spiser kveldsmat sammen!
Alle hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>