Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn.

Joh 16, 23

STORSAMLING

søndag 6.september kl. 18:00
Andakt ved Svein Tangen
Evangeliesenteret deltar med sang og vitnesbyrd.
Kollekt. Kveldsmat.
Alle hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>