Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.

1. Pet. 5:7

STORSAMLING SØNDAG 4. OKTOBER KL. 18:00

Prof. Tormod Engelsviken taler over temaet:
"Utfordringer fra Kirken i det globale Sør"
Sang ved Gunnar Kinn.
Kollekt, åresalg og kveldsmat.
Alle hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>