Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Ditt ord er lykt for min fot og et lys på min sti.

Salme 119:105

AVLYST! KONSERT SØNDAG 11 OKTOBER KL. 19:00

På grunn av sykdom blir det ingen konsert med Anette Løvtangen og Stig Lindell, Øymark misjonshus.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>