Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg!

Joh. 14:16

STORSAMLING PÅ MISJONSHUSET SØNDAG 18.OKTOBER KL.18.00.

Andakt ved Jul Lars Kvernhusengen.
Ellinor og Jan Harald Thorgrimsbo synger.
Kollekt, åresalg og kveldsmat.
Alle hjertelig velkommen !


<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>