Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

Joh. 8:12

Mathilde og Håkan Röjdemo

Sigmund Danielsen

STORSAMLING PÅ MISJONSHUSET SØNDAG 8. NOVEMBER KL.18:00

  

Sang og musikk ved Mathilda og Håkan Röjdemo
Andakt ved Sigmund Danielsen
Kollekt, kveldsmat og åresalg.
Alle hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>