Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.

Joh 15, 18

Fred Vidar Tveter

STORSAMLING

Øymark misjonshus
søndag 17. januar kl. 18:00

Fred Vidar Tveter taler og synger.
Kollekt, kveldsmat og åresalg.
Alle hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>