Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Salige er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.

Salme 32:1

ÅRSMØTE TIRSDAG 26. JANUAR 2016, ØYMARK MISJONSHUS

Det blir ordinære årsmøtesaker slik som rapporter, valg m.v.
Det er svært viktig at flest mulig av våre medlemmer kommer på årsmøtet, slik at vi kan få en positiv og en bred drøfting av det arbeidet vi driver.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>