Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham.

Heb 5,8-9

STORSAMLING SØNDAG 13.MARS KL.18:00

Andakt: Svein Olav Nicolaisen.
Sang: Stiklekvartetten.
Vi spiser kveldsmat sammen,
Hjertelig velkommen1

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>