Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet.

Matt. 5:33

Svein Granerud

MØTE TORSDAG 21.APRIL KL.19:00

Svein Granerud taler.
Kaffe med noe attåt.
Velkommen!

Svein Granerud er forkynner i Normisjon og bor i Bærum.
Han er utdannet fra Menighetsfakultetet i 1975 og ble ordinert til prest i 1976. Han hadde feltpresttjeneste på Evjemoen 1976-1977 og var deretter kapellan i Nes på Romerike fra 1978 til 1982, da han ble lærer på Indremisjonsselskapets Bibelskole i Staffeldts gt. Etter to år ble han rektor samme sted, en stilling han hadde i tolv år. I 1997 ble han prosjektleder i Indremisjonsselskapet og han var med i prosjektgruppa som forberedte fusjonen med Santalmisjonen da Normisjon ble opprettet. Fra 2001 var han leder av Normisjons hjemmearbeid.

Granerud er en forkynner som er blitt kjent over hele landet, blant annet som andaktsholder i Over en åpen Bibel. Han har også skrevet flere bøker, blant disse kan nevnes:
Kommentar til Lukas-evangeliet
Innføring i Den Augsburgske bekjennelse
Lærebok i etikk
"Med Ordet gjennom Året", andaktsbok

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>