Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Dersom dere adlyder villig, skal dere få nyte landets goder; men er der uvillige og trassige skal dere fortæres med sverd.

Jes 1,18-19

STORSAMLING SØNDAG 24.APRIL KL.18:00

Andakt : Øystein Sjølie.
Vi spiser kveldsmat sammen.
Velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>