Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge.

Joh 10,4-5

STORSAMLING SØNDAG 8.MAI KL.18:00

Sang. Halsbrann
Andakt. Per Hellgren
Vi spiser kveldsmat sammen.
Velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>