Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet.

Matt. 5:33

Øymark misjonshus

Pynting av bord

Thor A. Buer

Gitarvennene

Fra matbordet

Kjersti Nythe Nilsen

PENSJONISTENES VÅRFEST 7.MAI 2016

Thor A. Buer kunne ønske velkommen til et nesten fullsatt misjonshus lørdag ettermiddag.

Det var dagen for vårens store pensjonistfest. Været viste seg fra sin beste side med strålende sol og vi fikk vårens første sommerdag. Alle pensjonistene syntes det var trivelig å treffe hverandre igjen. Ja, mange uttrykte at de hadde sett fram til samlingen i lange tider.
Gitarvennene (Svein Baraas, Fred Vidar Tveter og Hans Kristian Buer) sørget for fin sang og gitarspill. Sangtekstene var ikke til å ta feil av da de ble framført på ekte norsk! I tillegg var de klart evangeliske og handlet om sentrale punkter i bibelen.
Fred Vidar holdt dagens andakt. Her kom han inn på det med forskjellen av å ha hørt om og det og kjenne Jesus. Hvor viktig det er å ha en tro, en tro som bærer gjennom alt.
Han fortalte om troen Daniel hadde på sin Gud, da han ble kastet i løvehulen. Den samme troen hadde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego på sin Gud, da de ble kastet i ildovnen.
Gud var med disse og reddet de ut fra det som var den visse død.
(Begge disse hendelsene kan du lese om i Daniel kapittel 3 og 6)
Jesus er vår redningsmann, kjenner du han?  

En lang og god pause hører med. Et delikat bord med smørbrød og kaker kom våre gjester til del. Her var noe for enhver smak og det manglet ingen ting.
Marker Sparebank hadde sponset festen med en stor marsipankake. Det var også flere andre kaker som satte ett”mektig” punktum for måltidet.
Forøvrig gikk praten livlig rundt småbordene. Det var sikkert flere som ikke hadde hatt kontakt siden forrige samling og derfor blir det mye å prate om.
Åresalg er et fast innslag i samlingen og mange fikk med seg en gevinst hjem.
En runde med rappkjeft ledet av Hans Kristian Buer hører med og svarene haglet inn. Første korrekte svar ble behørig premiert med Twist av en eneveldig dommer, som denne gangen var Thor A. Buer
Ordfører Kjersti Nythe Nilsen hadde takket ja til å gjeste oss denne dagen. Hun hadde fått som tema: «Mitt arbeid som ordfører i Marker kommune, en kommune i forandring»
Hun var flink til å fortelle om hva hennes arbeidsdag består av i disse dager.
Det er mye å sette seg inn i om hvilke kommuner som skal slå seg sammen for at det skal gi det beste resultatet for Markers befolkning. Hun nevnte også valg om vindmøllepark eller ikke.
En ordfører har sammen med kommunepolitikere ansvaret for å skaffe inntekter, dette for å kunne tilby innbyggere et godt servicetilbud.
Avslutningsvis ble det en avdeling med sang av Gitarvennene
Et vellykket arrangement var forbi både for arrangør og gjester og Thor A. kunne ønske hver enkelt en god vår og sommer.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>