Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet.

Matt. 5:33

STORSAMLING SØNDAG 22.MAIL KL.18:00

Andakt: Leif Magne Gramstad.
Sang: Kristin Fredbo Gramstad.
Vi spiser kveldsmat sammen.
Velkommen.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>