Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.

Joh 16,33

Country Comfort. f.v. Karl Fredrik Dahl, Arnold Lexander, Jan-Erik Karlsen Og Torfinn Johansen

KONSERT MED COUNTRY COMFORT LØRDAG 17.SEPTEMBER KL.19:00

Er du glad i bedehussanger fremført i countrystil? Da bør du sette av denne kvelden og  komme til Øymark misjonshus. Konserten er et fellesarrangement mellom Filadelfia, Ørje og Marker Normisjon.

Country Comfort ble startet våren 1987.
I en del år opptrådte bandet i kirker og bedehus; en typisk «kristen sanggruppe».
Etter hvert kom det også forespørsler om å medvirke i andre typer arrangementer.
Besetning har variert en del gjennom årene.
I dag utgjøres gruppen av Karl Fredrik Dahl, Jan-Erik Karlsen, Arnold Lexander
og Torfinn Johansen.
Repertoaret er bredt sammensatt, og favner fra tradisjonelle »bedehus-klassikere» og
amerikanske country-gospels, til sanger fra Curt Petersen/Roland Lundgren og Aage Samuelsen.

Enkel bevertning
Kollekt.
Du er hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>