Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Joh 14, 26

Anne Marit og Morten Svenneby

STORSAMLING SØNDAG 12.NOVEMBER KL.18:00

Anne-Marit og Morten Svenneby bor i Østfold, nærmere bestemt på Svenneby i Eidsberg. Begge har lang erfaring innen musikk. Morten spiller piano og Anne-Marit synger. Musikkrøttene de har kommer fra pinsebevegelsen, statskirken og frikirken med mer. Gjennom sangen ønsker de å formidle Guds kjærlighet, nåden og friheten Gud har gitt oss. Sjangeren de tar for seg er alt fra kjente og kjære bedehussanger, salmer, lovsang, gospel og av og til viser.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>