Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Salige er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.

Salme 32:1

Bjørnar Holmedal

STORSAMLING SØNDAG 21. JANUAR KL.18:00

Velkommen til årets første storsamling i 2018.

Vi får besøk av regionleder i Østfold, Bjørnar Holmedal.
Han vil fortelle om hva som skjer i Østfold Normisjon og tale Guds ord for oss.
Signe Marie blir med og spiller piano
Vi spiser kveldsmat sammen.
Du er hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>