Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Joh 17,3

Are Høidal

MANNSMØTE TORSDAG 1.MARS KL. 19:00

Denne kvelden får vi besøk av fengselsleder ved Halden fengsel, Are Høidal.
Han skal tale om tema: Norsk kriminalomsorg og Halden fengsel.

Are Høidal har allerede en lang "karriere" bak seg i norsk justis-, politi- og fengselsvesen.  Han ble tilsatt som fengselsleder ved Halden fengsel i mars 2009, og har sammen med kolleger bygget opp Halden fengsel til å bli et av landets ledende fengsler, med stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet rundt organisering, drift og resultater.
Han har har i lang tid kjempet for en human straffegjennomføring og har aktivt bidratt i den offentlige debatten, både nasjonalt og internasjonalt.  Han har satt fokus på at fengselsmyndighetene må etterleve menneskerettighetene, heve kvaliteten i straffegjennomføringen og legge til rette for å minske tilbakefall ved løslatelse.Are Høidal ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje på bakgrunn av den arbeidsinnsats han har utført og for det samfunnsengasjementet han har vist.  Han beskrives som  en person som på alle måter er en god ambassadør for sin kommune, og for sitt yrke.

Info om Budapest-turen!
Servering og åresalg. Kveldstanker ved Runo.

En samling av og for menn.
Hjertelig velkommen!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>