Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.

1. Pet. 5:7

STORSAMLING SØNDAG 4.MARS KL. 18:00

På grunn av sykdom kan ikke Vidar komme å tale på storsamlingen. Styret har bestemt at vi avlyser storsamlingen og i stedet deltar på "Slåbrock senior" på Stikle bedehus.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>