Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ødemarken.

Jes 43, 18-19

STORSAMLING SØNDAG 18 MARS ER AVLYST.

Storsamlingen i Øymark misjonshus er avlyst. Det er konsert i Øymark kirke denne kvelden og møtene til Misjonsforbundet Ørje fortsetter denne uken. Her taler Stein Vidar Lund, derfor kan han ikke komme til Øymark misjonshus denne søndagen. Vi i styret har besluttet at vi avlyser storsamlingen, og heller støtter opp om møtet på s.bedehuset på Ørje.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>