Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

Joh. 8:12

MISJONSAUKSJON

Den tradisjonelle auksjonen samlet i år flere mennesker enn på mange år. Det gav også det beste resultatet målt i penger noen gang!!

Dagens dyktige auksjonarius var Arne Fosser, godt assistert av Målfrid Ødegård.

Som vanlig satt budene løst, særlig hos de yngre deltakerne. Trepakk kinderegg til kr. 100, 1 stk. appelsin til kr. 30 og en marsipankake à kr. 650, er eksempler på "gode" kjøp under dagens auksjon.

Akkurat som i gamle dager var det barna som sto for underholdningen mens brydde foreldre sendte morske blikk uten å nå helt igjennom. Alt var som det bruker å være.

Til slutt ble det talt opp kr. 12105. Det er tidenes beste resultat målt i kroner og øre.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>