Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn.

Joh 16, 23

QUIZ-MESTER ER

Fredag 16. mars ble Quiz arrangert for 4. gang. Denne gangen hos Filadelfia menighet på Ørje.

Vår eminente Quiz-Master Vidar Skogdalen hadde som vanlig laget en utfordrende og variert konkurranse. Nytt denne gangen var en bildeserie med nye og gamle motiver fra steder i bygda vår. Ellers var det spørsmål fra dagsakutelle hendelser, sport, natur og mye mer.

Vinnere denne gangen ble "Bare Egil", som foruten Egil Skogdalen selv besto av Ole Peder Wahl(bilde), Odd Nordby, Gunulv Ruud, Lasse Krog og Liv Skogdalen.

Vi ser fram mot ny Quiz til høsten!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>