Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.

Joh. 8:12

KLART FOR UTBYGGING AV MISJONSHUSET!

I mange år har Marker Normisjon sett behovet for å utbedre fasilitetene på Øymark misjonshus. Tirsdag 8. mai vedtok et ekstraordinært medlemsmøte at oppføringen av "råbygget" mot sør skal starte allerede i august. Så da er det bare å gjøre klar dugnadshanskene for å gi huset et skikkelig løft!

Husstyret la fram tegninger med forslag til planløsninger for det nye bygget. Disse kan du laste ned ved å gå inn på nedlastinger i venstre marg. Vær oppmerksom på at de endelige innvendige løsningene kan avlike noe fra tegningene.(Det er også planlagt kjeller i den nye delen. Planløsninger for denne foreligger ennå ikke)

I tillegg ble det satt ned en byggekommite som skal sørge for framdrift i byggeprosessen.

Alle var enige om at husstyret hadde gjort et grundig og godt forarbeid. Nå er det bare å glede seg til fortsettelsen.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>