Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Matt. 5:8

VELLYKKET PENSJONISTFEST!!

Lørdag 12.mai var det igjen tid for pensjonistfest på Misjonshuset i Øymark. Vi hadde sendt ut ca. 300 innbydelser i posten og forventningene var store. Vi var spent på hvor mange som ville takke ja og komme. Ville det bli plass? Ville det bli mat nok?

En glad og forventningsfull gjeng møtte tidlig og dekket bord, kokte kaffe og gjorde i stand så godt vi kunne. Festen skulle starte kl.14.00. Litt over kl. 13.00 begynte de første bilene å komme. Dette så lovende ut.
Ragnhild og Henry Iversen har engasjert seg i og funnet fram til ”Nedlagte bruk og gjengrodde stier.” Vi sikret oss tidlig at de kunne komme og fortelle om det de har funnet. Spennende og interessant stoff for oss tilårskomne. Biler fortsatte å komme, og folk strømmet på.
Tvillingene Rasmussen fra Båstad var spurt om å synge og spille. De er kjent fra tidligere pensjonistfester, og vært ønsket tilbake av flere. To karer på trekkspill akompagnerte.
Før kl.14, var Misjonshuset fylt til trengsel, og ca. 120 pensjonister hadde fått plass rundt bordene.
Hans Kristian Buer ledet i kjent stil. Uhøytidlig og ledig loset han festen i gjennom med humor, rappkjeft og ”bjælder.” (Det siste vist nok et gammelt Øymarkuttrykk for småprat om løst og fast.)
Bevertningen bestod av ”høye ” smørbrød, kringler og kaker. Som vanlig fikk vi også i år en stor marsipankake fra Marker Sparebank. Under bevertningen var det åresalg. Mange kunne gå hjem med en fin begonia.
Etter pausen ble det en avdelig med duettsang av brødrene Rasmussen. Karsten Rasmussen rundet av festen med et vitnesbyrd.
Festen er over, og folk drar hjem med ønske om flere fester av samme slaget.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>