Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

"Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann"

joh 7,37-38

STERK RUNDTUR I PANTALAN

En rundtur i slummen i Manila kan være en sterk opplevelse både for utsendinger og faddere.

TEKST: Edle Buer”Et sterkt møte som sitter i kroppen, tankene og følelsene- lenge”. ”Hverdagsproblemer i Norge blir små og ubetydelige når vi møter denne virkeligheten!”. ”Her ser vi virkelig hvor urettferdig verdens goder er fordelt!”

Pålehus
Dette er utsagn og hjertesukk fra norske faddere etter en dag i slummen i Manila. Misjonsalliansen er heldig og har mange engasjerte mennesker som kommer til Filippinene for å bli nærmere kjent med arbeidet her. Et av områdene fadderne får en tur til er Pantalan. Pantalan ligger ved Laguna, den største innsjøen på Filippinene. Her står husene på påler, fordi området flere ganger blir oversvømt under regntiden og familiene må evakueres derifra. Mange av de som bor her kommer fra provinsene og har flyttet til Manila med håp om en økonomisk bedre fremtid.

Menneskene
For besøkende faddere kan livssituasjonen her virke håpløs. Men det er en positiv stemning når vi hilser på Roger Abayata som er slakter, Ely Gotianco som samler og selger plast og Estrella Babas som dyrker grønnsaker på sletta. Det er sterkt å møte Joanne Mendoza som vasker klær på utsiden av huset hun og familien deler med en annen familie. De er 10 personer som lever og bor i et lite plankehus på påler.
- Vi har bodd her i ti år. I september ble huset vårt revet bort og totalt ødelagt av en tyfon. Vi ble evakuert og bodde på den lokale skolen her til det var tørt nok til at vi kunne flytte hit igjen. Vi håper å få bygd opp huset vårt snart igjen. Hun smiler optimistisk og vasker videre.

På skinner
Turen går videre med tricycle og ikke minst ”trolley” på jernbanen! Denne vogna blir dyttet bortover ved hjelp av sterke, hjelpsomme unggutter. Dette er ikke bare en ”turist-jippo”. Vogna brukes til skoleskyss og frakting av varer. Men obs, her går også vanlige tog, så man må være beredt til å hoppe av. Langs hele jernbanen er det små, trange og enkle hus, her bor og lever mange barn og voksne helt tett på jernbanesporet.

Vesentlig forskjell
Her jobber også Misjonsalliansen med å gi skolemuligheter til barna og helseundervisning til familiene. Støtten og hjelpen familiene får gjennom Misjonsalliansens tilstedeværelse kan utgjøre en vesentlig forskjell for familiene. Men viktigst og mest betydningsfull for deres levekår er deres egen daglige innsats og pågangsmot.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>