Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ødemarken.

Jes 43, 18-19

DEN STORE HELSE- OG TANNHELSE-SJEKKEN

På Filippinene er helsetilbudet mange steder dårlig utbygd, og helse sentrene ligger ofte relativt langt fra der fadderbarna bor. Misjonsalliansen organiserer derfor en årlig generell helsesjekk og kontroll av tannhelsen.

TEKST: EDLE FUGLSETH BUER

Oppfølging av fadderbarnas helse og tannhelse er en viktig del av Misjonsalliansens program. Denne aktiviteten finner som regel sted i april og mai, da er det sommerferie her, og barna slipper å ta fri fra skolen for å delta.

Det er et stort apparat som skal organiseres. Ofte er det over 200 barn som får lege- og tannlege tilsyn på en dag! Det er de ansatte Helsekoordinatorene i Misjonsalliansen som er ansvarlig for organisering og avtaler med leger og tannleger. Legene og tannlegene stiller opp og gjør denne tjenesten nesten gratis. De er enten privat praktiserende leger/tannleger eller offentlig ansatte som jobber disse dagene på Misjonsalliansens sentre. En stor og tjenestevillig frivillig stab er helt avgjørende for at disse dagene skal bli godt organisert. Mange av de frivillige har vært med på denne sjekken i mange år og vet nøyaktig hva som skal gjøres og hvordan det skal organiseres. Det er seks stasjoner som alle fadderbarna skal igjennom. Først er det registrering og utdeling av personlig mappe, deretter er det måling av høyde og vekt for å få regnet ut ernæringsstatus, videre følger sjekk hos lege og tannlege, nest sist er mark-kuren før sykepleier oppsumerer funnene, gir noen gode råd og deler ut medisiner om nødvendig.

Av og til er det behov for videre utredning, som blodprøver eller røntgen. Da får fadderbarna med seg rekvisisjon og informasjon om hvor dette kan gjøres. Misjonsalliansen har også et månedlig tilbud om tannlege, slik at de som har hull eller andre problemer med tennene sine kan komme tilbake og få oppølgende behandling.

Publisert: 01.06.2007

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>