Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Matt. 5:8

De gamle platene må bort.

Den gamle garasjen er det ikke lenger plass til. Den ble på kort tid plukket fra hverandre.

Per A styrer traktoren stødig.

Kaffe og is

Den store bjørka er det heller ikke plass til lenger.

FØRSTE "SPADTAK" TATT.

19. Juli ble de første dugnadstimene unnagjort for å klargjøre arbeidet med selve nybygget. Det hele foregikk i et sjeldent pent vær. I allefall til denne sommeren å være.

Her kan du se noe av arbeidet som ble gjort.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>