Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Salige er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.

Salme 32:1

VÅRT FØRSTE JULEBORD

Søndag 9. desember ble foreningens første julebord holdt på Øymark misjonshus. Det var et så populært tiltak at over 90 personer meldte seg på.

Det ble en fest med praktfull julemat og trivelig samvær rundt bordene. Julebordgeneral Knut Espelund og alle de han hadde med seg som hjelpere skal virkelig ha en stor takk for denne kvelden. Vi retter en spesiell takk til Ellen som hadde hovedansvaret for den suverene juleribba og alt dens tilbehør.

Når middagen var vel fortært sto den tradisjonelle juleauksjonen for tur. Arne Fosser ledet denne med stil og en god porsjon humor. Budene haglet som vanlig inn på det som var av auksjonsartikler. Som vanlig opplevde vi mange skikkelige kupp, i allefall for ytremisonen sin del. Totalt kom det inn over 15.000 kr. Dermed kan vi sende avgårde over 25000 kr. dette året også når vi regner med salget til Elin, Solveig og co under sommerens frimarked. KJEMPEBRA!!!

Det er mange som håper julebordet blir en tradisjon i årene framover.

Lasse Krog

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>