Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.

Joh 16,33

SOMMER I SØR

På forrige storsamling fikk vi høre om familiearrangementet Sommer i sør, som går av stabelen 8. - 13. juli. Vil dere vite mer om dette kan dere besøke hjemmesidene som ligger som en lenk i høyre marg.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>