Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Joh 14, 26

SOMMERAVSLUTNINGEN FLYTTET!!!!

Viktig! Avslutningen på Granhvil i Sverige er flyttet fra 8. juni til 15. juni. Viktig at dere sprer denne nyheten til de dere ser. Da kan atter de veltrente karene få vist fram sine glinsende og solbrune kropper.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>