Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet.

Matt. 5:33

DET BESTE FRA EIDSBERG!

Denne introduksjonen fikk Mysen barnegospel og Jul Lars Kvernhusengen da de søndag 21.9 gjestet Øymark misjonshus. De bidro virkelig til at det ble en storsamling utenom det vanlige.

Vi fikk oppleve mye flott sang og dans fra Mysen barnegospel. De møtte opp mannsterke og hadde med seg eget orkester. Det var skikkelig trøkk!!

Jul Lars fortalte om Guds bud og at de var en gave og en velsignelse dersom vi valgte å lytte til dem og følge dem.

Som vanlig avsluttet vi med felles kveldsmat og utlodning.

Med stort og smått var det over 100 personer tilstede. Morsomt med "stinn brakke"!

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>